Commissies

IAPC kent diverse commissies met leden. Coöperanten zijn vaak lid van meerdere comissies. Sommige commissies hebben "commissieavonden"; andere commissies bestaan eigenlijk alleen per mail. Een overzichtje van IAPC's commissies:

Verkoop

De verkoopcommissie verzorgt de dagelijkse winkeldienst met copro’s achter de balie. Zij gebruiken SKROL voor de administratie van verkoop en bestellingen. Vrijwel iedere coöperant behoort tot deze commissie.

Boeken

De boekencommissie verzorgt de verkoop van boeken die studenten elk kwartiel nodig hebben. IAPC regelt de boeken voor Inter-Actief en Proto.

Helpdesk

De helpdeskcommissie (voorheen Sales&Support) verzorgt de beantwoording van vragen van klanten (c.q., informatie & advies). Hierbij wordt sinds het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een online ticketsysteem.

Logistiek

In de logistieke commissie zitten copro’s die producten bij leveranciers bestellen en (wanneer die aangekomen zijn) inboeken in de voorraadadministratie.

RMA

Wanneer geleverde producten gebreken vertonen, zal de RMA-commissie deze onderzoeken en pogen te reproduceren. Indien nodig wordt het product naar de leverancier geretourneerd voor terugbetaling, reparatie of vervanging.

Systeembeheer

De beheercommissie van IAPC is verantwoordelijk voor het verzorgen van de computersystemen van onze stichting. Met name iTunes wordt diep veracht.

WWW

De WWW-commissie beheert de huidige website en ontwikkelt de nieuwe website. Zoals eerder vermeld streven we er naar om de nieuwe site voor december online te hebben.

SKROL

IAPC gebruikt SKROL voor vrijwel alle winkelgerelateerde administratie—van bestellingen tot voorraadbeheer. De SKROL-commissie is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van dit systeem. In verband met de ontwikkeling van Swipe, het vervangende systeem, zal het betekenen dat werkzaamheden van deze comissie beperkt worden tot het oplossen van ernstige gebreken

Swipe

De Swipe-commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Swipe en later ook voor het onderhouden en uitbreiden van dit systeem. Swipe is ons WIP voor het vervangen van SKROL

WikiCie

De Wiki-commissie tracht de interne kennis der IAPC op peil te behouden. Zij doen dit door middel van het centraliseren van dezer kennis. Soms worden zij ook verwijt in verouderde taal te communiceren.

KasCo

De kascommissie controleert de werkzaamheden van de penningmeester. Dit om creatief boekhouden en vakanties naar Hawaii tot een minimum te beperken.

PR

De public relations-commissie bedenkt acties en advertenties (ten dienste van coprowerving, omzet en naamsbekendheid) en verwezenlijkt deze.

Excursions

Om de copro’s tevreden te houden, worden er met enige regelmaat uitjes geörganiseerd. Deze commissie is verantwoordelijk voor een vloeiend verloop hiervan.

LustrumCie

De Lustrumcie is een 5-jaarlijks commissie voor het organiseren van het lustrum.