Privacybeleid Coöperantenbestand

Algemeen

Binnen IAPC wordt een coöperantenbestand bijgehouden. In het bestand worden persoonsgegevens opgeslagen van coöperanten en andere contacten.

Opslag persoonsgegevens

Voor coöperanten kunnen deze persoonsgegevens bestaan uit: naam, voorletters, tussenvoegsel, titel, adres, postcode, plaats, provincie, (woon)plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens. Voor contacten kunnen deze persoonsgegevens bestaan uit: naam, voorletters, tussenvoegsel, titel, adres, postcode, plaats, provincie, (woon)plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en website. Coöperanten en contacten kunnen beiden onderdeel zijn van commissies, welke ook in het AD worden bijgehouden.

Doel

IAPC houdt de volgende gegevens bij in het coöperantenbestand: Wie er coöperant is bij IAPC Uit welke coöperanten de commissies van IAPC bestaan Wie er in de Raad van Toezicht van IAPC zitten of hebben gezeten Wie er in het bestuur van IAPC zitten of hebben gezeten en met welke functie Wie er ere-bestuurders zijn Met welke partijen er frequent contact is * Wie het recht heeft om welke diensten te gebruiken

Het doel van deze gegevens is om de volgende doeleinden te bewerkstelligen: Het kunnen uitvoeren van de (interne en externe) activiteiten van IAPC Het aanvullen van de historie van IAPC

Bewaartermijn

Voor gegevens in het coöperantenbestand geldt een bewaartermijn van twee jaar. Uitzonderingen vanwege historische redenen zijn: (oud-)leden van de Raad van Toezicht (oud-)leden van het bestuur * Ere-bestuurders

Verwerking persoonsgegevens

Met de inloggegevens kunnen coöperanten bij webservices van IAPC inloggen. Het bestuur van IAPC is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het coöperantenbestand en wordt hierin bijgestaan door geautoriseerde leden van de commissie “Beheer / Syscom”.

Recht op inzage

Iedere coöperant kan zelfstandig inzage in het gehele bestandkrijgen door in te loggen met zijn of haar inloggegevens op een van de computers die IAPC ter beschikking stelt, dan wel via Remote Desktop Protocol. Contacten kunnen om inzage vragen bij het bestuur van IAPC.

Recht om vergeten te worden

Zowel contacten als coöperanten kunnen om verwijdering van hun persoonsgegevens in het coöperantenbestand vragen bij het bestuur van IAPC. Alle gegevens die vanwege wettelijke redenen bewaard moeten blijven, zullen pas na de wettelijke bewaartermijn worden verwijderd.